Personuppgifter

De uppgifter Du lämnar, samt eventuella sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen (1973:289)
 och personuppgiftslagen (1998:204).

You are not logged on
:: Hem / e-tjänster / Om personuppgifter

Hem |e-tjänster| Tjänster | Organisation | Näringsliv | Politik | Turism | Ung i Åmål | Om Åmål

Åmåls Kommun
Box 62
662 22 Åmål
Tel: 0532 - 170 00
Fax: 0532 - 128 79

e-post:
kommun@amal.se

e-tjänster

Bengtsfors | Dals-Ed | Färgelanda | Mellerud | Åmål

© Åmåls Kommun | Dalsland